(پارسا) سعید باقری
طراح گرافیست / طراح جواهرات / ناظـرچاپ / خوشنویسی
تصویری موجود نیست
. j
طراح گرافبک
تصویری موجود نیست
افق گرافیک
طراحی ، خوشنویسی ، عکاسی ، نرم افزار
حامد محمدیان
طراح گرافیک/ مدرس هنرهای تجسمی
حسین مرتضایی
طراح و گرافیست
فرشته اصلاح
گرافیست طراح نقاش
مشتبی حیدرپناه
کارتونیست.تصویرگر...
مهدی لک
در حال آموختن و تجربه کردن.
مـهـدے حـامـدے
معتاد به آموزش استمراری