نگارخانه آثـار

[4]

احمد دیزرانی

خوشنویسی و گرافیک
 • فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم

  از مجموعه: ابدایی - ترکیبی

  تاریخ ارسال: 10 بهمن 1397
  یادداشت هنرمند:
  دست نویس متن و اشعار با ترکیب و چیدمان دقیق حروف که با مهارت و تمرکز بالای طراح (احمد دیزرانی) اجرا گردیده است. کلمه یا جملات کوتاهی که با شکل و سبکی ویژه بصورت دست نویس و بدون دخالت نرم افزار اجرا شده و امکان خرید و سفارش تابلوی اصل اثر هم وجود دارد.


  https://mmoraba.com
  https://www.instagram.com/mmoraba.ir/


  art, calligraphy, design, graphic, Square, احمد دیزرانی, تایبوجرافی, تایپوگرافی, تعریف تایپوگرافی, تکسچر, خوشنویسی, دیزاین, شعر فاش میگویم, شمس الدین حافظ, طراحی, فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادمچ, کارهای دستنویس, کارهای گرافیکی, کالیگرافی, گرافیک, مربع مربع, هنر

 • بسم الله الرحمن الرحیم

  از مجموعه: ابدایی - ترکیبی

  تاریخ ارسال: 10 بهمن 1397
  یادداشت هنرمند:
  دست نویس متن و اشعار با ترکیب و چیدمان دقیق حروف که با مهارت و تمرکز بالای طراح (احمد دیزرانی) اجرا گردیده است. کلمه یا جملات کوتاهی که با شکل و سبکی ویژه بصورت دست نویس و بدون دخالت نرم افزار اجرا شده و امکان خرید و سفارش تابلوی اصل اثر هم وجود دارد.

  https://mmoraba.com
  https://www.instagram.com/mmoraba.ir/


  art, calligraphy, design, graphic, Square, آثار احمد دیزرانی, احمد دیزرانی, بسم الله الرحمن الرحیم, تایپوگرافی, تعریف تایپوگرافی, خوشنویسی, کارهای دستنویس, گرافیک, مربع مربع, نام الله, نقاشی خط, هنر
 • تا گاهی روی تو دیدم همه گلها خارند

  از مجموعه: ابدایی - ترکیبی

  تاریخ ارسال: 10 بهمن 1397
  یادداشت هنرمند:
  دست نویس متن و اشعار با ترکیب و چیدمان دقیق حروف که با مهارت و تمرکز بالای طراح (احمد دیزرانی) اجرا گردیده است. کلمه یا جملات کوتاهی که با شکل و سبکی ویژه بصورت دست نویس و بدون دخالت نرم افزار اجرا شده و امکان خرید و سفارش تابلوی اصل اثر هم وجود دارد.


  https://mmoraba.com
  https://www.instagram.com/mmoraba.ir/


  art, calligraphy, design, graphic, Square, احمد دیزرانی, تا گاهی روی تو دیدم, تا گاهی روی تو دیدم همه گلها خارند, تایبوجرافی, تایپوگرافی, تعریف تایپوگرافی, تکسچر, خوشنویسی, دیزاین, طراحی, کارهای دستنویس, کارهای گرافیکی, کالیگرافی, گرافیک, مربع مربع, هنر
 • مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد

  از مجموعه: ابدایی - ترکیبی

  تاریخ ارسال: 10 بهمن 1397
  یادداشت هنرمند:
  دست نویس متن و اشعار با ترکیب و چیدمان دقیق حروف که با مهارت و تمرکز بالای طراح (احمد دیزرانی) اجرا گردیده است. کلمه یا جملات کوتاهی که با شکل و سبکی ویژه بصورت دست نویس و بدون دخالت نرم افزار اجرا شده و امکان خرید و سفارش تابلوی اصل اثر هم وجود دارد.


  https://mmoraba.com
  https://www.instagram.com/mmoraba.ir/


  art, calligraphy, design, graphic, Square, احمد دیزرانی, تایپوگرافی, تعریف تایپوگرافی, خوشنویسی, دیزاین, کارهای دستنویس, کارهای گرافیکی, کالیگرافی, گرافیک, متن مژده دادند ..., مربع مربع, مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد, هنر