پروفایل من

مهران هاشمی

عکاسی ,نقاشی

  • متولد 1 خرداد 1365
  • مازندران
  • آمل
  • آمل
  • mehran_6590@yahoo.com
آرشیو
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد.
نمی خواهم بدانم کوزه گراز خاک اندامم چه خواهد ساخت ؟
آنقدرمشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد.چگونه سوتکی باشدبه دست طفلکی بازیگوش
او یک ریزوپی درپی دم گرمش را در گلویم بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته سازد
بدینسان بشکند دایم سکوت مرکبارم را ......!

عضویت در تاریخ 21 تیر 1390
بازدید پروفایل: 2312