حلقه های اجتماعی

محمد صادق (نیما) اسکندری

حقیقت بیشتر برای دل خودمون کار میکنیم و رشته خاصی نداریم در هنر ولی رشته اصلی ما علوم تجربی است
تصویری موجود نیست
عرفان توسلی
طراح گرافیک ،نقاش
فهیمه آخوندی
گرافیست، انیماتور،صنایع چرم، تصویرگر