بیوگرافی و سوابق

محمد صادق (نیما) اسکندری

حقیقت بیشتر برای دل خودمون کار میکنیم و رشته خاصی نداریم در هنر ولی رشته اصلی ما علوم تجربی است
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
طراحی کودکان از دفاع مقدس(در سن اشتباه نکنم 9 سالگی بود که تو اون مسابقات در شهرمون دوم شد) زنجان فروردین 1384 ایران
تحصیلات
سوابق کاری