پروفایل من

علــــــــی موحــــــــد

طراحی معماری

  • البرز
  • ali_movahed@ymail.com
آرشیو
دنیا دو روز است:
یک روز با تو و یک روز علیه تو
روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست مایوس نشو
چرا که به هر دوی آن امتحان میشوی....

حضرت علی(ع)

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 29 خرداد 1392
بازدید پروفایل: 2823