پروفایل من

علی بدری

طراح گرافیک

آرشیو

زیبایی خواسته ایست فطری.
به تصویر کشیدن آن توانمندیست و تحقق بخشیدن به آن هنرمندیست.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 مهر 1391
بازدید پروفایل: 1621