پروفایل من

علی میری

گاهی برای دلم نقاشی میکنم

  • telegram.me/alimiriart
  • ali.miri.illustrator@gmail.com
آرشیو
از بچگی به ما یاد داده بودند که اگه چیز با ارزشی پیدا کردیم، هیچ حقی نسبت بهش نداریم و اگه نمیتونیم به صاحبش برسونیم، بهش دست نزنیم.
اغلب آثار ارائه شده در نگارخانه بنده، به سفارش و برای کسانی انجام شده که برای این تصاویر هزینه کردند.
اگرچه در کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه دم زدن از حقوق و پشتیبانی قانونی محل خنده س. ولی لطفاً به تصاویر نمایش داده شده در این سایت، به مثابه همون شیء باارزش نگاه کنید که پیداش کردید.
نه من و نه صاحبان امتیاز آثار راضی به استفاده از آثار و یا کپی اونها نیستیم.
ممنونم از کسانی که رعایت میکنند.

عضویت در تاریخ 5 آذر 1390
بازدید پروفایل: 38684