بیوگرافی و سوابق

علی انصاری

طراحی وب سایت ، مالتی مدیا ، فیلمبردار، مدیر گروه فیلمبرداری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری