پروفایل من

خادم الحسین ع

خادم همه بچه ها D:

  • اصفهان
  • اصفهان
  • icethemeir@gmail.com
آرشیو

ما از خم پرجوش ولایت مستیم
عهدی ازلی با ره مولا بستیم

بنگر که وظیفه چیست در این میدان

ما افسر جنگ نرم آقا هستیم

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 10152