پروفایل من

علیـــــرضا مقـــــاری

طــــــــراح گرافیک و وب

  • 88014144
  • تهران
  • alireza@toranjnet.com
آرشیو


حقیقت بندگی دو خصلت است: آن پسندی که او کند و آن کنی که او پسندد

--

بر هر طرفی، دیده به جز یار ندید - بر سر و دل ز غمش، وعده دیدار ندید
در و دیوارِ دل و دیده و هوش - منتظر در پس جان، جز رخ او هیچ ندید

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 7 شهریور 1386
بازدید پروفایل: 15708