پروفایل من

عـلـیـرضـا خـراسـانـی زاده

گرافیسـت / طـراح

  • متولد 24 شهریور 1361
  • alireza.khorasanizadeh@gmail.com
آرشیو
...هــنـــــر پــنــجــره ای سـت و... هـــنــــــــر، كوشش انسان است، برای برخوردار شدن از آنچه كه باید باشد، اما نیست! (ع.ش)

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 1521