پروفایل من

علیرضا اندرواژ

عکاسی

آرشیو
      بدون حضور خدا جایی نرو
      به خیالت که به آبادی میرسی؟

      نه رفیق... چراغی که در تاریکی میدرخشد،
  
      چشم گرگ است...

عضویت در تاریخ 30 آبان 1396
بازدید پروفایل: 435