بیوگرافی و سوابق

علی صلاحی

دیجیتال مارکتینگ
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
کارشناسی سخت افزار - کامپیوتر تهران فروردین 1393 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
مهارتهای هفتگانه 1 و 2 تهران فروردین 1388 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
رایانه کار 1 و 2 تهران فروردین 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
طراح گرافیک رایانه ای تهران فروردین 1392 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی نرم افزار - کامپیوتر کارشناسی فروردین   1385 فروردین   1385 کرج ایران
سوابق کاری