پروفایل من

محمد علی تاری

طلبه

  • متولد 23 اسفند 1370
  • تهران
  • ali.tari70@gmail.com
آرشیو
بیخیال ... خود منم حوصله خوندن دوبارشو ندارم!!!!!!!!
------------------------------------------------------
این روز ها زمانه تلخ تر از آن شده که امیدی به آینده بماند!!...
همه چیز دارم و هیچ ندارم ... و چه سنگین است این تناقض دارایی و نداری!!!
مثل جهل مرکب...
گمان می بردم کمی که بنوشم سیرآب میشوم ؛
اما دریغ که این اقیانوس چون شورآبه است...هر چه بیشتر چشیدم عطشناک تر شدم.
این روز ها دیگر فرقی ندارد که روز است یا شب...زمان می دود و من به دنبال آن!!!!!!
هنوز تقویم سال پیشم ورق نخورده بود که یلدا شد...
هنوز خاطرات کودکی زیر دندانم مزه نکرده بود که نهیب آمد به ثلث رسیدی!!!!!!!!
میگویند قرن بیست و یکی ها عمر شصت و چند سال دارند...
...و من بیست و چند ساله ام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثلث اش که هیچ ... اما آن دو ثلث دیگر ... آن هم ؛ هیچ .

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 11 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 22171