... آخرش چی ...

از مجموعه:

محمد علی تاری

گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 6 آبان 1392 | بازدید از اثر: 1054
  • نگارخانه آثار
  • آلبوم ها
  • آلبوم : ایستگاه زمان...
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم
مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده ست مراد وی از این ساختنم
جان که از عالم علوی ست، یقین می دانم
رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
دوسه روزی قفسی ساخته اند از بدنم
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سر کویش پرو بالی بزنم...

دیدم...گفتم...شنیدم...آخرش که چی؟!
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش