پروفایل من

حسین گرجی

هنر آنست که بمیری، پیش از آنکه بمیرانندت.

  • متولد 12 آبان 1362
  • مازندران
آرشیو
پنهان مکن جمال خـود از عاشقـان خویـش
خـورشیـــد را بـرای ظهـــور آفـریــده انـــد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 26 اسفند 1391
بازدید پروفایل: 2169