پروفایل من

آمنه نوش احمدی

طراح گرافیک و عکاس

آرشیو

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند. و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیادان یافتند. تلاطم زندگی حکمت خداست. از خدا دلی آرام بخواه نه دریایی آرام...


نقد کنید لطفا ...

عضویت در تاریخ 8 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 1580