پروفایل من

محمد امین ریگی

طراحی و گرافیک

آرشیو

محبت علماء مسلمان و بلوچستان، بالأخص محبت حضرت شیخ الٳسلام در رگ رگ ما جای دارد و ما ایشان را دلسوز و دعا گوی خود می دانیم.
برای هدایت هر انسان، اعم از أروپائی، ایرانی ، اهلسنت،  بلوچ وو.. به بارگاه خداوند ضجّه و ناله می کند.
ایشان یکی از اولیاء خدا در روی زمین می باشد .
 من عادی لِی ولیّاً فقد آذنته بالحَرب

نور حق ظاهر بود اندر ولی/ 
هرکه باشد نیک بین اهل دلی

 سنی و شیعه ، بلوچ و کرد، فارس و ترکمن، تاجیک و افغان، عرب و عجم ایشان را منادی وحدت و صلح می دانند.

تماس با من : 09152125686آلبوم های من

عضویت در تاریخ 3 تیر 1394
بازدید پروفایل: 866