بیوگرافی و سوابق

امیر محمد نصراللهی

بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
حوزه علمیه - دانشگاه حقوق پیام نور - کامپیوتر پیام نور - هوانوردی معراج سایر فروردین   1380 تاکنون   ایران
سوابق کاری