پروفایل من

امجد حلبی نژاد

سیاه قلم / طراحی پرتره / مداد رنگی

  • 09163508646
  • خوزستان
  • آبادان / سربندر
  • gallery_amjad@yahoo.com
آرشیوروش تکنیک سیاه قلم ( کلیپ ویوئویی )
http://www.youtube.com/watch?v=stgnmrs8WZM
روش تکنیک مداد رنگ ( کلیپ ویدئویی )
http://www.youtube.com/watch?v=4iF8CPoSzq4


امجد حلبی نژاد 1390

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 اسفند 1388
بازدید پروفایل: 57613