پروفایل من

حامد خلیلی

شاید گرافیک

آرشیو
دشمنان ما بدانند ؛ اگر از سرهای ما کوه بسازند ؛ فرزندانمان هرگز در کتاب تاریخ نخواهند خواهد که : خامنه ای تنها ماند

در حمایت ز امیرم علی خامنه ای ..... می شود میثم تمار به دارم بزنید
عضویت در تاریخ 19 دی 1389
بازدید پروفایل: 5435