پروفایل من

امیرمهدی نجفلوشهپر

معمار

آرشیو                               


                                                

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

نحوه امتیاز به آثار

********خیلی عالی

*******عالی

******خیلی خوب

*****خوب

****متوسط

***ضعیف

**خیلی ضعیف


                            
                            
                            
                           آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 مهر 1392
بازدید پروفایل: 7966