پروفایل من

فرشته عبدی

  • متولد 18 شهریور 1369
  • تبریز
آرشیو


هنر چیزی است که به یک نیاز جهانی انسان پاسخ میدهد.
انسان دوست دارد دنیای درون و بیرونش را طوری استعلا دهد که "روح" بتواند او را در آن ببیند و بشناسد. برای همین است که به کمک هنر نسخه ای از خودش را تولید میکند تا دیگران آن را ببینند و او را بشناسند.
                                                                                                                                                                                                 "هگل"                                                           غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
                                                                                  ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 دی 1391
بازدید پروفایل: 4619