پروفایل من

محمدجواد طاهری

گرافیست

  • متولد 15 مرداد 1367
  • اصفهان
  • http://dr-hesabi.blogfa.com/http://cont-louka.blogfa.com/
  • M.JAVAD7000@YAHOO.COM
آرشیو
 حضرت
علی (علیه السلام) می فرمایند:«انکم
لن تعرفوا الرشد  حتی تعرفوا الذی ترکه»هرگز
حق را نخواهید شناخت و به راه راست پی نخواهید برد مگر آن کس که از راه راست جدا
شده را  بشناسید. 

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 آبان 1389
بازدید پروفایل: 12869