پروفایل من

علیرضا نشاطی

من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست

آرشیو

سیه چشمی به کارِ عشق استاد ، به من درسِ محبت یاد میداد
مرا از یاد برد آخر ولی من ، به جز او عالَمی را بردم از یاد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 اسفند 1395
بازدید پروفایل: 1460