پروفایل من

ن رنجبر

طراح گرافیک

  • متولد 9 بهمن 1369
  • art_6962@yahoo.com
آرشیو
خیلی خوب ...
خیلی زود تبدیل شد به خیلی بد،خیلی زود.
هیچ کس چیزی به من نگفت و به همین دلیل هیچ وقت سر در نیاوردم که خیلی خوب چقدر زود تبدیل می شود به خیلی بد...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 دی 1391
بازدید پروفایل: 1142