پروفایل من

آرتا زالی

حقوقدان...موسیقی(4ساز)_ویولیست _نقاشی_صنایع دستی و ...

  • متولد 17 مهر 1363
  • بوشهر
  • Elena_Hami@yahoo.com
آرشیو
به زودی برخواهم گشت.زمانشونمیدونم اما گرفتاریام که کمتربشه باآثارنقاشی و طراحیام برخواهم گشت البته عمده کارمن موسیقیه زیاد ازم انتظار نداشته باشین:) چون به علت اشتغال فرصت فراغت خیلی کم دارم.
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 16 آبان 1390
بازدید پروفایل: 6259