پروفایل من

سمیه صیفی کار

هنرهای تجسمی

  • متولد 19 دی 1368
  • artakdaLLY@YAHOO.COM
آرشیو
آری روح من یک اسب است اما ...
دریغ در جایی که من زندگی میکنم .اسب تازی را نیز به خراس میبندند و با اسب گاری هم زنجیر میکنند
در جایی که من زندگی میکنم
ماندگاران آزادند و فراریان در بند.
این است دنیای رویای من..............
عضویت در تاریخ 27 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 1285