حلقه های اجتماعی

هدا جعفری

طراح گرافیک،عکاس ومدیر هنری
امیرحسین شفیعی سورک
عکاسی_تصویربرداری
تصویری موجود نیست
جمال شاهمرادی
مهندسی فناوری اطلاعات | طراح گرافیک و عکاس
تصویری موجود نیست
حامد بیدی
طراح گرافیک و وب
حامد زاهد
گرافیک - تصویر ساز کتاب کودک
حسین مرتضایی
طراح و گرافیست
رها علایی
طراح گرافیک و عکاس
شهرام کیهانی
| گرافیک | عکس |
محمود جوادی
گرافیک . تصویرسازی . نقاشی
مهدی لک
در حال آموختن و تجربه کردن.
مهری ابراهیمی
طراح و تصویرگر
نگارخانه ایرانی
رسانه اجتماعی هنرمندان تجسمی ایران
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک
کیمـیا منجـّمی
گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری