نگارخانه آثـار

[45]> آلبوم: ???? ????

هدا جعفری

طراح گرافیک،عکاس ومدیر هنری
 • همه زندگیم

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 17 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  این عکس رو چون فقط دوست داشتم گذاشتم ...........
 • رنگ(سوررئال)

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 7 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • عکاسی تبلیغاتی

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 10 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  تبلیغ سویای آوین
 • عکاسی تبلیغاتی

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 20 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  تبلیغ شیر
 • سوررئال

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 7 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • سیاه وسفید

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 14 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • عکاسی سوررئال

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 10 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  همبر با سس فراوان
 • سیاه وسفید

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 7 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • قرمز

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 14 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • شیر

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 15 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  عکاسی تیبلغاتی
 • عکاسی تبلیغاتی

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 6 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  عکاسی از کفش
 • عکاسی تبلیغاتی

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 10 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  زیتون
 • عکاسی تبلیغاتی

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 10 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  تبلیغ سویای آوین
 • رنگ

  از مجموعه: صنعتی

  تاریخ ارسال: 15 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  عکاسی با نور روز
 • عکاسی طبیعت

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 4 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  عکاسی از طبیعت رنگیش قشنگتره یا سیاه سفید ؟؟؟
 • شکار لحظه ها

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 8 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  این عکس از بالای بالکن گرفته شده
 • سیاه وسفید

  از مجموعه: سیاه و سفید

  تاریخ ارسال: 7 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند: