نگارخانه آثـار

[145]> آلبوم: عکس

علیرضا طاهری

معماری
 • همین جوری

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 23 مرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
  هنگ مرزی
  دمشون گرم
 • شاه عبد العزیم حسنی

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 6 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند:
 • ابیانه

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 6 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند:
 • گنبد - ابیانه

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 6 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند:
 • نور در شب

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 6 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند:
 • بهشت زهرا (س)

  از مجموعه: انتزاعی

  تاریخ ارسال: 18 بهمن 1393
  یادداشت هنرمند:
 • سیمان و شیشه رنگی

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 12 آذر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • مفهومی

  از مجموعه: مفهومی

  تاریخ ارسال: 12 آذر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • سردر باغ ملی

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 2 آذر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • به کجا چنین شتابان

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 2 آذر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • المان های میدان امام حسین (ع)

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  4/4
 • المان های میدان امام حسین (ع)

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  3/4
 • المان های میدان امام حسین (ع)

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  2/4
 • المان های میدان امام حسین (ع)

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 28 مرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  1/4
 • همینجوری

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 2 مرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
 • اندکی صبر

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 26 تیر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • آسمون این شهر

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 26 تیر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • فضای زیر گنبد

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 26 تیر 1393
  یادداشت هنرمند:
  مسجد جامع تبریز
 • صندلی های برج میلاد

  از مجموعه: معماری منظر

  تاریخ ارسال: 21 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • بوستان نهج البلاغه

  از مجموعه: معماری منظر

  تاریخ ارسال: 21 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • شیخ عبدالصمد نطنزی و مسجد جامع نطنز

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 21 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • مقبره شیخ زاهد گیلانی

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 21 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • قلعه

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  موغار - از توابع نطنز
 • سکو و پله

  از مجموعه: معماری منظر

  تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  بوستان نهج البلاغه
 • غروب

  از مجموعه: معماری منظر

  تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  سازه چادری
 • یک روز بعد از باران

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 21 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • برف در پله

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 21 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  کندوان
 • کندوان

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 21 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  یادش بخیر اردوی معماری اسلامی بود
 • پل بازار

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 21 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  اردوی معماری اسلامی تبریز
 • لوستر مسجد

  از مجموعه: معماری و طراحی‌صنعتی

  تاریخ ارسال: 12 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • محراب مسجد

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 12 تیر 1392
  یادداشت هنرمند: