نگارخانه آثـار

[10]> آلبوم: 2016

yeoshin .

CGart
 • شهید امیر حاج امینی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 28 تیر 1395
  یادداشت هنرمند:
  with mobile galaxy note3
 • شهید امیر حاج امینی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 29 تیر 1395
  یادداشت هنرمند:

  with mobile galaxy note3
 • gdragon

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 18 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:
  webtoon
  Cgart
  نقاشی با موبایل
 • parrot

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 28 تیر 1395
  یادداشت هنرمند:
  parrot 2016
  with mobile galaxy note3