تصویر سازی کودک

از مجموعه:

زهرا رسولی

گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 1 مرداد 1389 | بازدید از اثر: 7896
  • نگارخانه آثار
فریم سوم... تکنیک زیر کار قیر و تینر
آقا خرگوشه در گوش خانم زاغی چیزی گفت خانم زاغی خوشحال شدو به طرف لانه اش پرواز کرد
نگاهی به اطراف کرد درخت اناری دید با نوکش آنر را باز کرد و به بالهایش مالید.
باغبان را دیدی و جلوی دید باغبان رفت باغبان دنبال خانم زاغی بره افتاد آنها رفتند تا به درخت
سرو طلایی رسیدند...

گروه سنی ج
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش