پروفایل من

اشرف ناطقی

نقاشی

آرشیو
دست همیشه برای زدن نیست . کار دست همیشه مشت شدن نیست . گاهی می بخشد . نوازش می کند . و یا اثری به یاد ماندنی را خلق می کند . گاهی چشمها به سوی دست توست .... دستت را دست کم نگیر .........

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 دی 1389
بازدید پروفایل: 2482