پروفایل من

امیرحسین شاکری

فتوگرافی

آرشیو
عشق اُسطُرلاب اسرار خداست
علت عاشق ز علت ها جداست...
.
.
❤️Iran
📖Religious Since & Psychology
📸Sometimes Photography
🎨🎭🎼📝Art is my favorite

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 خرداد 1395
بازدید پروفایل: 235