پروفایل من

حجت الله عطایی

عکاسی

  • متولد 15 شهریور 1354
  • 09124525897
  • قم
  • www.hypo.ir
  • hojjat.ataei@ymail.com
آرشیو
مهم نیست که در کدام قطعه  این کره خاکی وجود نازنین ات قدم به عالم هستی گذاشته باشد.
مهم نیست که شناسنامه ات چند سالگی را فریاد کند.
مهم نیست که دوران کودکی و نوجوانی ات با کدام تلخی ها و شیرینی ها سپری شده باشد.
مهم نیست که کدام مدرک تحصیلی زینت افزای طاقچه ی اتاقت باشد.
مهم نیست که کدام لقب افتخار آمیز را بالای برگه های این دانشگاه و آن دانشکده و فلان مسابقه و بهمان جشنواره برایت نوشته باشند.
مهم نیست چند بار پله های تقدیر و تشکر و خم شدن و راست شدن را بالا و پایین رفته باشی .
مهم نیست که در حساب بانکی ات اعداد چند رقمی نوشته می شود .
مهم نیست که مهر چندین و چند کشور و سیاره روی پاسپورت ات جا خوش کرده باشد .
مهم نیست ......
مهم اینست که برگ پژمرده درختی که از بی توجهی من و بی کفایتی آن دیگران از تشنگی له له می زند جانت را پژمرده کند .
مهم اینست که شمار درختان بر خاک افتاده در صدر یادداشت هایت نوشته شود.
مهم اینست که خراب شدن لانه پرنده ای آتش به جانت زند.
مهم اینست که برخورد شاپرکی با شیشه اتومبیل ات دلت را ریش ریش کند .
مهم اینست که تیری که از تفنگ شکارچی به قصد سینه آهویی کبکی پلنگی و یا گرازی شلیک می شود قلب تو را صد پاره کند .
مهم اینست که پای برهنه ی کودکی فقیر و دست نیاز پیرمردی لرزان وجدانت را به درد آورد.
مهم اینست که احساست به تلنگری بشکند و چشمانت را به پهنای صورتت خیس کند .
مهم اینست که .......


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 31 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 3655