پروفایل من

عطا اله خلج

گرافیک

آرشیو
من در لبه ی جمعیت هستم، در پیرامون آن؛ اما با آن همراهم، من با یكی از نقاط انتهایی‌ام به آن وابسته ام، با یك دست یا یك پا
عضویت در تاریخ 16 خرداد 1388
بازدید پروفایل: 2214