نگارخانه آثـار

[16]> آلبوم: تراکت

عودلان ولی نیا

گرافیست
 • تراکت

  از مجموعه: تبلیغات تجاری (آگهی، بنر، بیلبورد)

  تاریخ ارسال: 25 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:
  به سفارش بیمه پاسارگاد
 • تراکت a5 رستوران

  از مجموعه: تبلیغات تجاری (آگهی، بنر، بیلبورد)

  تاریخ ارسال: 25 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:
 • تراکت a5

  از مجموعه: تبلیغات تجاری (آگهی، بنر، بیلبورد)

  تاریخ ارسال: 27 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:
 • تراکت

  از مجموعه: تبلیغات تجاری (آگهی، بنر، بیلبورد)

  تاریخ ارسال: 25 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:
  به سفارش شرکت MTB
 • تراکت a5 رستوران

  از مجموعه: تبلیغات تجاری (آگهی، بنر، بیلبورد)

  تاریخ ارسال: 25 مهر 1395
  یادداشت هنرمند: