پروفایل من

آزاده عسگری

طراحی و نقاشی

آرشیو

به نام خدا

هنر یک واژه کهن اوستایی است از پیشوند (هو) به معنی خوب و واژه (نر) به معنی مردانگی و توانایی پیوند یافته هونر به معنی (خوب توانی) بکار رفته است.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 2114