دختــر نارنــج
دانشجوی عمران . سیاه قلم میکشم و علاقمند به عکاسی
علی علیزاده آخوندی
نقاشی کاریکاتور و مجسمه سازی
مهدی خشتی
گرافیک - طراحی - عکاسی - حجم سازی - موسیقی عرفانی
کیمـیا منجـّمی
گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری