پروفایل من

الهام عظیمی

علاقه مند به عکاسی

  • satrhayesefid8.blogfa.com/parchiniazkhiyal.blogfa.com
آرشیو

هیچ هنر بصری ای ندارم. تنها هنر ناقصم شاعری و نویسندگی ست. اما با یک گوشی معمولی، مثل خیلی های دیگر، صحنه هایی را  که جلبم می کنند، ضبط میکنم. برای همین اینجا هستم.

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند/ قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست / حضرت حافظ

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 شهریور 1391
بازدید پروفایل: 4179