نگارخانه آثـار

[24]> آلبوم: MAZHABI

الهام عظیمی

علاقه مند به عکاسی
 • بانو 1

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 8 اسفند 1391
  یادداشت هنرمند:
  باید مقابل کرامت تو /
  تمام حاتم طائی ها /
  سرخم کنند. /


  *اینجا یک بانو،
  تمام مردان را سرافکنده کرده...
 • مه تاب ِ شبهای تهران

  از مجموعه: توریستی

  تاریخ ارسال: 15 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  کسره ی اضافه ی فارسی، آن قدر کلمات را به هم وصل نمی کند که الف و لام عربی. اگر صدبار بگویم مسجد ِ نبی، حلاوت مسجدالنبی بر جانم نمی نشیند... / مسجدالــــنبی ، تهران
 • بانو 2

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 8 اسفند 1391
  یادداشت هنرمند:
  آجر به آجر حرمت
  بوی برادر می دهد...

  سلاممان را می رسانی بانو؟
 • غبار

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 17 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
  نشسته ام چو غباری به شوق ِ اذن دخول / بیا بگو نتکانند پادری ها را ... / صحن جامع
 • زیر سایه ی نور

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 6 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
  بهشت ثامن شماره ی 2. صحن قدس ِ حرم امام رضا (ع)
  خیلی دنجه. خیلی...
 • بفرما...

  از مجموعه: چشم انداز

  تاریخ ارسال: 25 شهریور 1391
  یادداشت هنرمند:
  درهای دارالحجه است...