بیوگرافی و سوابق

الهام عظیمی

علاقه مند به عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری