پروفایل من

ایمان اکبرزاده

هنر در کنار درس

  • bachehayekhakriz.ir
  • bachehayekhakriz@gmail.com
آرشیو
زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور ...
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان!
آدمی به خودی خود نمی افتد...
اگر بیفتد از همان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 10555