پروفایل من

BAHAR LOTFI

| 📷 NIKON. D3300 -15-18 |

  • متولد 1 فروردین 1372
  • گرگان
  • ما چیستیم؟جز مولکولهای فعال ذهن زمین که خاطرات کهکشان ها را مغشوش می کنیم! #پناهی
آرشیو

... :| C0ммєит here ...

Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字Chu!! のデコメ絵文字

                                                                 تظاهر به دانستنِ همه چیز ،
                                                            دَرِ کشفِ "حقیقت" را می بندد . . . 
                                                                 | نیل دگراس تایسون |


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 1 آذر 1390
بازدید پروفایل: 17527