گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 4 آبان 1389 | بازدید از اثر: 1939
  • نگارخانه آثار
ای پدیدار دررویای من...
پیچش تند سالهای کهنه ی پوچ...
در ذهن ساده ی شب...!
زنم من...!
تارهای نامنظم حیات...
سرشارم از هوسهای درد آلود...
و لحظه های خمار شبهای خنک تابستان...
باور دارم تلخی ام را درپرزهای نرم سینه ی زمین...
گهی سازم،..
گه ترانه...
وگاهی آن نوازش که چوپان در نی مینوازد...
و چونان ترکه های استاد فصلها ...
که بر خواهشها می شود نرم...
باوردارم سکوت رادر هیاهوی خودخواهی...
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش