پروفایل من

الهام موسوی

تصویر گر و طراح کاراکتر

  • گیلان
آرشیو
کاش نامت را با «خط بریل» می نوشتند!
صدا کردنت کافی نیست...
شکوه اسم تو را باید لمس کرد!!!
شاعر:میلاد تهرانی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 تیر 1391
بازدید پروفایل: 4248