پروفایل من

بهنام شاهرخ آبادی

گرافیک - طراحی کامپیوتری

  • یزد
آرشیو
همه ی تردیدهای دنیا را بگذار روی طاقچه ، تو برای ما بودن باید با ما باشی ...

......................................
بگذار نگویم از کجای این دیارم که از آن گربه ای به یادگار مانده امّا نه سخن بر زبان خواهم آورد از کویرم از شهر بادگیرهای بلند و زیبا از هوای سوزناک زمستان و از گرمای سوزنده تابستان. نامم در گوشه ای از دنیا بر روی تکه کاغذی به نام شناسنامه با عنوان بهنام حک شده . به هنر علاقه ی زیادی دارم و گاه گاهی طرحی میزنم و شعری میسرایم . 20 سال دارم و به 21 سالگی پا میگذارم. به هنر علاقه ی خاصی دارم و سعی کردم تا آنجا که بتوانم آن را کسب کنم و تا حدی هم توانسته ام .

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 2286