پروفایل من

بهزاد ...

طراحی فیگور

آرشیو
هیچ نقدی را حذف نمیکنم و به نقدهای تند ، تیراندازی نمیکنم فقط نقدهای بیجا را به توپ میبندم پس آزاد باشید تشویق در ما درگذشت.. لطف کنید از روی احساسات کارهای من و ادد نکنید من نمک گیر نمیشم ممکنه از کار شما انتقاد کنم ناراحت نشین اونوقت دوستان
عضویت در تاریخ 16 آذر 1389
بازدید پروفایل: 2272